Eide og Omegn FK

Organisasjon

Organisasjon

EOFK er en breddefotballklubb som ligger på Eide i Eide kommune. Klubben har et godt samarbeid med Eide kommune, og en velvillig og positiv kommune er og blir svært sentralt for at aktiviteten i klubben skal bli god.

Klubben ble stiftet 30. desember 1992 etter at idrettslagene Lyngstad Omegn IL (LOIL), Eide IL og Frode IL slo sammen den delen av aktivitet som gjelder fotball. Det første årsmøtet ble holdt 06. januar 1993. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og en del av NFF Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Klubben er også en del av Eide Idrettsråd.

Klubbens A-lag spiller i 4. divisjon menn for Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Andrelaget spiller i 6.div Menn avd 2. Klubbens damelag stiller lag i  Nordmøre og Romsdal fotballkrets sin serie for 7'er. Totalt har klubben hatt ca 25 påmeldte lag. Det er også et mosjonsfotballtilbud i klubben, ofte omtalt som "Lysgård Games". Dette laget har treninger torsdager og søndager og består av spillere (kvinner og menn) fra 15 år og hvor eldstemann har passert 60 år.

EOFK er en fotballklubb i stor utvikling. Etter at klubben i 2011 ble utsatt for et stort underslag mobiliserte klubben sammen med hele lokalsamfunnet. I ettertid ser vi at dette gjorde at mange forsto og fikk en påminnelse om hvor viktig fotballklubben og dens aktivitet er for lokalsamfunnet i Eide kommune.

På bygg- og anleggssiden er klubblokalet er bygd i en del av Eidehallen og Eide kunstgressbane, med bane for 11'er, 5'er og 3'er, garderobe, garasje/utstyrsrom, kiosk og tribune. De yngre spillerne i klubben drømmer om å spille klubben så høyt opp i divisjonssystemet at det er behov for å bygge trubuner langs hele den nordøstlige langsiden. Den utfordringen får vi tørre å ta ;-) Men det har også skjedd mye i klubben de siste årene på den sportslige og administrative siden. Klubben arbeider med en strategisk utviklingsplan for den videre utviklingen. På det sportslige har klubben satset på å bygge opp kompetansen til trenere og ledelsen i klubben. Høsten 2014 fikk klubben en unik mulighet ved at Mark Dempsey kom inn i klubben som trener og som støttespiller på kompetanseheving i klubben. Mark har en enorm kompetanse fra Manchester United og en rekke andre klubber i England, han har vært assistent for Høgmo i Tromsø IL, for Ole Gunnar Solskjær i Molde og Cardiff City FC og er nå hovedtrener i Haugesund i eliteserien. Det ble samtidig med dette også skrevet en "Trenermanual og utviklingsplan" for å sette spillerutvikling og kompetansedeling i system. Dette arbeidet ble igangsatt etter at en SWOT-analyse i klubben 2014 viste at trenerne og laglederne identifiserte kompetanse og det å sette spillerutvikling i system som det viktigste for klubbens utvikling. Det var mange trenere som ønsket å tilrettelegge for breddetilnærmingen (flest mulig, lengst mulig), men hadde dårlig samvittighet for manglende kapasitet til å følge opp de spillerne som drømte om og viste motivasjon for å bli best mulig. Høsten 2015 fullførte over 20 trenere C-lisensutdanningen og en av trenerne er godkjent som C-lisens veileder, noe som gjør at klubben selv kan holde disse kursene. Det ble også satt i gang et arbeid for å få dokumentert den administrative delen av klubbhverdagen i Klubbhåndboken, på denne internettsiden og i arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb. I forhold til denne godkjenningen har det vært viktig for EOFK at resultatet av klubbutviklingen skal bli at vi blir godkjent som kvalitetsklubb, og at det ikke er målet i seg selv at vi skal bli godkjent. Dette betyr at det de siste 2-3 årene har skjedd en svært positiv og god utvikling i klubben. Willy Farstad har ledet klubben gjennom denne perioden. 

Klubben har ansatt daglige leder og dette er svært viktig og en ubetinget suksessfaktor for å skape aktivitet, og for at dugnads- og frivillighetsarbeidet blir organisert på en god måte og får den nødvendig fremdrift. Det er mer givende å bli med på noe som skaper endring og en positiv utvikling, og det får vi til i EOFK. I sum har dette gjort at "klubben er sjef" og at det etterhvert foreligger planer og informasjon som sørger for at klubben drives i tråd med det verdigrunnlaget og ut ifra de retningslinjer som gjelder. Det gjenstår fortsatt mye arbeid. I en klubb som drives på frivillighet er man alltid sårbar. Ingenting i et frivillig arbeid er betingelsesløst og klubben må balansere grad av krav mot denne sårbarheten. Det sosiale miljøet, anerkjennelse og følelsen av å få være med på noe viktig, er sannsynligvis det som gjør at det er så mange som bruker så mye av fritiden sin på klubben.  

Ikke alle er fornøyd med det som skjer selvfølgelig. Involvering og bedre prosesser er alltid et tema - særlig når utviklingen er stor. Kapasiteten gjør at klubben ikke er i stand til å alltid kunne kreve full lojalitet til alle beslutninger. Implementeringen tar tid, også hos oss. 

Klubben har store mål om å bidra i lokalsamfunnet og ta en stor del av arbeidet med å utvikle gode holdninger, verdier og å tilby barn, unge og voksne gode oppvekstforhold i trygge og inkluderende omgivelser. Vi innser at det arbeidet som gjøres med dette har stor betydning for det som skjer på skole og i lokalt næringsliv, men også for lokalsamfunnet sitt omdømme. Mange av de som besøker Eide gjør det i forbindelse med fotballaktiviteter. Målet må være at de drar hjem med tap, men en positiv opplevelse. Det skal ihvertfall ikke være motsatt!!! 

Vi tror også at idrett og særlig deltakelse i lagspill gjør at barn og unge tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som er viktig for de, både i utdanning, yrkesliv, i forhold til folkehelse og i livet for øvrig. Det å lære seg å sette seg mål, jobbe målrettet for å nå disse, med en god veksling mellom det å bli stilt krav til, få støtte og prestere sammen med andre, vil gi de viktig kompetanse. 

Målet med eofk.no er å presentere klubben vår og fortelle omgivelsene våre hva vi står for og hva som er formålet med aktiviteten vår. Siden er også et verktøy for å forenkle hverdagen for den daglige driften av klubben, ved at sjekklister, planer, oversikter og praktisk informasjon er lett tilgjengelig. Ta kontakt med kjellomoen@hotmail.com dersom det er forslag til endringer, tilføyelser og/eller rettelser. Ta kontakt om dette er noe du ønsker å bli med på - som spiller, trener, frivillig, som sponsor eller på andre måter ønsker å vite mer om klubben vår. 

Vi skaper fotballglede!

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift