Eide og Omegn FK

Trener

Trener

Det henvises til Trenermanual og utviklingsplan. 

Dette er klubbens krav til trenere:

 • Er et forbilde for spillerne. Er varsom i sin adferd, fordi spillerne gjør som du gjør – ikke som du sier
 • Vær lojal mot de sportslige retningslinjer klubben har satt
 • Respekter klubben og dens tillitsvalgte og framsnakk sine kollegaer
 • Vær konstruktiv og positiv i omtale av spillere i trening og kamp
 • Vis god sportsånd ovenfor dommere og motstandere
 • Se til at spillerne etterlever reglene for «fair play»
 • Ta ansvar for klubbens utstyr og eiendeler
 • Deltar på klubbens trenerforum
 • Bør ha Norges fotballforbunds C-lisensutdannelse[1], minimum delkurs 1 og 2
 • Leverer politiattest[2] til ansvarlig og forplikter seg til å si ifra umiddelbart dersom det er forhold som gjør at vilkår for politiattest er endret eller ikke oppfylles
 • Sørger for å holde seg oppdatert på det som skjer i klubben og i kontakt med sportslig ledelse
 • Stiller opp på spillerutviklingstiltak på forespørsel fra spillerutvikler
 • Har kompetanse til å se spillets ulike dimensjoner, planlegger og tilrettelegge treningene slik at det skapes mest mulig aktivitet med best mulig kvalitet, der hovedfokus er på størst mulig utvikling og trivsel
 • Har kompetanse til å vurdere hvilke virkemidler som egner seg best for at flest mulig spillere skal mestre de utviklingsmål som klubben har for de ulike aldersgruppene, og ber om veiledning dersom han/hun er usikker
 • Møter presis, forberedt og har lagt en plan for å skape mest mulig aktivitet og best mulig kvalitet på treningene.
 • Har en plan for spillerutvikling, ikke bare en plan på hvordan den neste treningen skal organiseres

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift