Eide og Omegn FK

Kampvert

Kampvert

Målet med innføringen av Fair Play kampvert er at dette vil bidra til at fotballkampene i de yngste aldersklassene i EOFK sin regi foregår i trygge rammer, der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på banen, og på sidelinja.

Det skal være kampvert på alle kamper i alle aldersgrupper på EOFK sine hjemmekamper.

En trener har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. I EOFK ønsker vi at lagleder er kampvert. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Man kan lese mer om dette på NFF sine sider.

Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort. Vesten finner man i kiosken på Eide kunstgressbane og klubblokalet i Eidehallen.  

Før kampen: 

 • Møte opp ca 45-60 min før kampstart for å være forberedt når lag og dommer ankommer. 
 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen til begge lag og dommer. 
 • Sørge for at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. Man kan lese mer om dette på NFF sine sider.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. Les mer om dette her (laster ned pdf-dokument).
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe nødetatene (110 for brann, 112 for politi og 113 for ambulanse)

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Det anbefales at du har satt deg inn i og kanskje lastet ned foreldrevettkortet til bruk under kamp.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere, støtteapparat og dommer. Det anbefales at du har satt deg inn i og kanskje lastet ned trenervettkortet til bruk under kampen, om det skulle bli behov for det. 

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde rundt banen etter kampslutt
Særlig ansvar for å ivareta klubbens yngre dommere:
 • Kampverten har sammen med hjemmelagets trener og lagleder et særlig ansvar for å ivareta yngre dommere
 • I en avgjørelse Nordmøre og Romsdal fotballkrets ga i 2015 står det klart at det er uakseptabelt å gi direkte kritikk til yngre dommere under og etter kamp. 
 • Bortelaget skal gis informasjon om at all kommunikasjon rundt utøvd dommergjerning skal kommuniseres til kampverten. Når ros og positiv feedback gis til dommer ønsker EOFK at kampverten og hjemmelagets lagleder får slike tilbakemeldinger.

Turneringer

Kampvertene er viktige for å gjøre turneringen til en god opplevelse for store og små - og øker sjansen for at gjestende lag kommer tilbake neste år

Før turneringen:

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.
 • Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.
 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.
 • Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.
 • Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene
 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte som gjerne har en liten påskjønnelse til kampvertene for god innsats.
 • Et notat fra møtet leveres arrangør. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift