Eide og Omegn FK

Trenerutvikling (TU)

Trenerutvikling (TU)
RELATERTE NYHETER
Fagtema; kampplan og taktikk

Trenerutvikler (TU) i EOFK er Kjell Olav Moen. Han treffes på 971 71 181 eller e-post: kjellomoen@hotmail.com

Kjell O. Moen er NFF C-lisens veileder. 

Det henvises til Trenermanual for beskrivelse av hva som gjøres med trenerutvikling i EOFK. Trenermanual og utviklingsplan kan lastes ned ved å trykke her. Det er gjort et betydelig arbeid med å systematisere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hvordan spillerutvikling skal skje i klubben. EOFK er en breddeklubb, og det betyr at klubben ikke skal velge å satse kun på breddeen, men også tilrettelegge for de som ønsker å bli best mulig. Derfor er kompetanse en sentralt område i klubbens utvikling.

Strategisk utviklingsplan 2014 - 2020 inneholder 5 utviklingsmål for EOFK. Et av disse er trenerutvikling. Her finner man en beskrivelse av hva trenerutvikling er, suksessfaktorer og kjennegen og klubben utfordringer. Planens strategisk hovedmål 2 svarer på følgende spørsmål: Hvordan skal EOFK utvikle trenerne i klubben?

  • Alle trenere skal ha gjennomført NFF Grasrottreneren trinn 1 - 4 i NFFs trenerutdanningsstige (C-lisens)
  • Klubben skal ha en plan for trenerutvikling, som innebefatter treneransvarlig (trenerkoordinator) og trenerutvikler
  • Klubben skal ha minimum én trener med B-lisens
  • Klubben skal ha minimum én trener med Veileder NFF C-lisens (trenerveileder)
  • Å være trener i EOFK skal være så attraktivt at sportslig utvalg skal kunne velge trenere
  • Trenerforum i EOFK skal være aktivt, ha stort fokus på utvikling, kunnskap og hvordan man skal trene mest mulig og best mulig
  • Trenere skal gis veiledning og evaluering fortløpende

I EOFK ble det etablert et Trenerforum i 2014. Formålet med dette er å spre informasjon og kommunisere på en enkel måte. Kommunikasjonen foregår i en lukket gruppe på Facebook. I tillegg skal det være regelmessige Trenerforum (møter) i klubblokalet. Treneransvarlig (TA) er ansvarlig for å kalle inn og lede disse møtene. Trenerforum er også arena hvor trenerne kan komme med innspill og ønsker i forhold til Sportslig utvalg og klubbens øvrige ledelse.

Sportslig leder har et hovedansvar for trenerforum, men det er treneransvarlig som i praksis er ansvarlig for og leder gjennomføring av trenerforum.

Trenerforum er åpent for klubbens trenere og støtteapparat, og det kan gis tilgang for andre.

Trenermanual skal være et sentralt tema på disse møtene. Har nye erfaringer oppstått? Har klubben fått tilført kompetanse som er relevant?

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift