Eide og Omegn FK

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Styrets medlemmer er markert med rød kantlinje. Daglig leder deltar på styremøter, men har ikke stemmerett i avgjørelser som styret tar. 

Se mer om offisiell foretaksinformasjon her.

EOFK organiserer mye av aktiviteten og da særlig det som gjelder utviklingsarbeid i prosjekter. Det avhenger av prosjektets art hvem i klubbens ledelse som følger opp. Grunnen til at vi får til dette er at klubben har mange frivillige med kompetanse, og at disse bidrar og tar et stort ansvar for å få til nødvendig utvikling.

Her er prosjekter som pågår høsten 2017:

  • Videreutvikling av hjemmesiden
  • Oppstart av Eidecup
  • Prøveprosjekt på SPU- tiltak (12 - 16 år)
  • Fotballfritidsordning

 

 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift