Eide og Omegn FK

Visjon og verdigrunnlag

Visjon og verdigrunnlag

Klubbens verdigrunnlag finner man i Trenermanual og i Klubbhåndboken. En sentral del av dette er å skape trygghet og en kultur for mestring og utvikling.

Man kan også se mer om hvordan klubben arbeider med blant annet Fair Play her>>

I EOFK er vår visjon:

Vi skaper fotballglede!

Fotballglede skapes i alle ledd og i alle tiltak i klubben. Om vi øver inn gode fotballferdigheter, planlegger aktivitet, er på dugnad, er trener, lagleder, selger billetter og lodd, eller gjør andre gjøremål i klubben – er vi alle med og skaper fotballglede.

Verdigrunnlag

I denne delen av planen har vi forsøkt å oppsummere klubbens verdier og filosofi. Vi har valgt å ikke kartlegge hvilke verdier klubben har, men her kommet med de verdiene vi mener skal være retningsgivende for klubben i alle valg, meningsutvekslinger og beslutninger.

Aktivitetsverdier i Norges idrettsforbund er: Glede – Helse – Fellesskap – Ærlighet. Organisasjonsverdiene er: Demokrati – Lojalitet – Likeverd – Frivillighet.

Norges fotballforbunds visjon «Fotballglede – muligheter og utfordringer for alle» ligger til grunn for all vår aktivitet – på og utenfor banen. I «Den store barne- og ungdomsfotballboka» (NFF, 2011) er barne- og ungdomsfotballens 3 pilarer omtalt. Disse skal sammen danne verdigrunnlaget for fotballen, på og utenfor banen. Disse henger nøye sammen med idrettens grunnverdier og gir retning på hvordan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen. Nedenfor er det en kort beskrivelse av de 3 pilarene.

1. Fotball for alle

Alle som ønsker å spille fotball skal ha et godt tilbud. Klubben må legge til rette for ulike løp i barne- og ungdomsfotballen – både for de som vil spille fotball hele tiden og de som vil være med, men ikke bruke all fritiden på fotball.

 

I EOFK betyr dette at:

 • Alle som ønsker det skal ha et tilbud om å spille fotball, og vi ønsker et differensiert tilbud basert på ferdigheter og ambisjoner. All aktivitet i regi av EOFK skal være fotballrelatert (se mer om spesifitetsprinsippet i kapittelet grunnleggende for all fotballaktivitet og tilrettelegging for læring og trivsel)
 • Aktiviteter i EOFK er tilrettelagt for den som ønsker å oppleve glede av å spille fotball, men interesse for spillets egenart er en forutsetning i et spill hvor samtidighet er sentralt
 • Vi aksepterer og tilrettelegger for allsidighet. Dette betyr at treningene er for alle, men at kampene er for de som møter på trening
 • Vi aksepterer at egne ambisjoner, egne handlinger og egen kommunikasjon aldri skal hemme andres mulighet til å oppleve fotballglede – enten du spiller selv, er trener, lagleder, er tilskuer eller på annen måte er involvert i aktivitet i EOFK

2. Trygghet + utfordringer + mestring = trivsel og utvikling

I EOFK har vi som mål at alle skal være i flytsonen. Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barna skal føle trygghet både i relasjon til aktivitetene, lagkameratene og de voksne. Utfordringen er å gi den enkelte spiller den rette blandingen av trygghet og utfordring på trening, kamp og i miljøet. Sentrale stikkord: modning, forutsetninger og interesse.

 

I EOFK betyr dette at:

 • Vi er inkluderende og sosialt rause, men med tøffhet, stor entusiasme og vilje til å vinne på banen
 • All kommunikasjon er fokusert mot læring, utvikling og fotballglede. Dette betyr blant annet at banning, negative kommentarer om med- og/eller motspillere, dommer eller andre ikke aksepteres i EOFK
 • Vi instruerer lite og sjelden /aldri fra sidelinjen, men veileder og lar spillerne selv finne alternative handlingsvalg
 • Vi bryr oss om hverandre i EOFK – både på og utenfor banen
 • Å mestre grunnleggende ferdigheter er sentralt for å oppleve trygghet, mestring og trivsel. Derfor er dette det viktigste vi øver på. Derfor er dette den viktigste kompetansen trenere i EOFK har.

3. Fair play

Fair play er en norm. Målet er å alltid velge riktig handling. Regelen tar utgangspunkt i den gylne regelen: Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Formell fair play handler om at vi skal følge reglene – alltid! Uformell fair play handler om å gjøre sitt beste – alltid!

 

I EOFK betyr dette at:

 • Vi viser at Fair play er noe mer enn å hilse på motspiller før og etter kamp!
 • Fair play er en aktiv del av treningshverdagen og kulturen i klubben – på og utenfor banen
 • Vi aksepterer dommerens avgjørelse – enten vi opplever den som riktig eller ikke – fordi vi selv gjør feil og vet at sanseinntrykk fra et komplekst spill er komplisert og unøyaktig – også på toppnivå
 • Vi forbeholder verbale utsagn til positiv feedback og spiller fotball og uttrykker oss med samtidighet og individuelle prestasjoner på banen.

 

I «Håndbok for trenere og lagledere» (EOFK, 2013) står det at EOFK sine grunnverdier er at «vi skal ha et sterkt samhold og fellesskap preget av trivsel og glede. I vår omgang med og vårt møte med andre skal vi vise positiv innstilling, respekt og toleranse». 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift