Eide og Omegn FK

Trenermanual

Trenermanual

Som en del av klubbutviklingen er det gjort betydelige grep for å heve kvaliteten på det sportslige i klubben. Dette arbeidet startet sommeren 2014. Klubben har to strategier i dette; heve kompetansen på trenerne og utvikle Trenermanual (sportsplan).  

Høsten 2014 ble det gjennomført en kartlegging i klubben. Kartleggingen ble gjennomført i forbindelse med en strategisk utviklingsplan for EOFK. Denne kartleggingen viste at de fleste trenerne i klubben ønsket at klubben kom med en plan for hvordan man skulle drive spillerutvikling, hva klubben forventet av trenerne og hva trenerne kan forvente av klubben.

Rett etter at dette arbeidet ble startet fikk vi anledning til å lære av Mark Dempsey. Mark hadde tre treninger i uken i en periode på 9 uker, med en spillerutviklingsgruppe på 18 spillere fra 6 - 13 år. Kjell O. Moen var hjelpetrener. Det var også 10 av spillerne som hadde foreldre som var trenere i klubben, og dette førte til en endring og utvikling på mange lag sine treninger. Mark bidro også i stor grad med sin enorme fotballkunnskap og sitt smittende engasjement for at Trenermanualen skulle bli så bra som mulig. Høsten 2014 og våren 2015 gjennomførte klubben C-lisensutdanning for over 20 trenere med Stig Arild Råket fra Nordmøre og Romsdal fotballkrets. 

Trenermanualen er klubbens røde tråd og en skriftliggjøring av "slik gjør vi det" i EOFK, og planen fungerer som klubben sportsplan. Det er også relevant innhold for lagledere, foreldre og andre. Tone K. Rånes har skrevet kapittel om skader - forebygging og behandling og kapittel om kosthold. Dette er eksempler på innhold som er viktig for spillerne å ha fokus på. Planen skal evalueres mellom hver sesong og alle har et ansvar for å komme med innspill til endringer, rettelser og tilføyelser. Kjell O. Moen har ansvar for å holde planen oppdatert.  

Manualen kan lastes ned ved å trykke på bildet over eller på den vedlagt lenken på denne siden. EOFK har hentet kunnskap fra andre. Vi deler innholdet og vi håper du tar kontakt med Kjell O. Moen om du har forslag til endringer, tilføyelser eller rettelser. Kontaktinformasjon står på siste side i manualen. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift