Eide og Omegn FK

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbhåndboken ble vedtatt av årsmøtet 07.02.2017 og gjelder for alle medlemmer i Eide og Omegn Fotballklubb (EOFK).

Du finner Klubbhåndboken som et vedlegg på denne siden eller laste den ned ved å trykke her >>

Klubbhåndboken er skrevet av Kjell O. Moen. Den er skrevet samtidig som klubben arbeidet med en strategisk utviklingsplan og i tilknytning til klubbens arbeid med å bli godkjent som Kvalitetsklubb. Det er i EOFK et mål at arbeidet med å dokumentere klubbhverdagen skal være ferdig i 2020. Innholdet i dette dokumentet må derfor ses i lys av tidsperspektivet i dette målet. Det meste av innholdet er hentet fra andre kunnskapskilder og det har vært et mål å få dette til å henge sammen som en helhet tilpasset EOFK.

Utarbeidelse av klubbhåndbok har krevd tid, særlig fordi det har vært krevende å få til en bred involvering av sentrale ressurser i klubben. En klubbhåndbok må bygge på erfaringer som er opparbeidet over tid, og som er tilpasset klubbens aktivitetsnivå. Det har vært en stor utfordring å avgrense omfanget. Det er derfor viktig å få struktur på det klubben mener er viktigst å dokumentere, og deretter ta ting over tid. Det er også et spørsmål om en slik håndbok er for omfattende og inneholder for mange sider. I en tid da det stadig kommer til ny kunnskap har det vært vanskelig å vurder hva man skal legge inn som linker og hva man skal lage utdrag av i håndboken. Håndboken er ikke skrevet med tanke på at man skal lese den fra A til Å, men den er ment brukt som et oppslagsverktøy hvor søk[1], og er publisert selv om alle områder ikke er ferdigbehandlet.

Formålet med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk og en verktøykasse for de administrative gjøremålene i EOFK. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hva man skal gjøre, hvordan ting skal gjøres og hvorfor. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

Styret, daglig leder og klubbens lagledere har et hovedansvar for å oppdatere og vedlikeholde klubbhåndboken. Har du forslag til endringer, rettelser eller tilføyelser håper vi du tar kontakt med Kjell O. Moen på kjellomoen@hotmail.com eller på mobil 97171181.

En klubbhåndbok skal være et hjelpemiddel for alle i klubben – og spesielt for de tillitsvalgte. Den skal være en retningsgiver for all virksomhet, slik at det ikke skal være tvil om hvilke retningslinjer klubben har på ulike områder. Klubbhåndboken skal være et levende dokument - og bør endres i takt med utviklingen i klubben.

Du kan laste ned Klubbhåndboken ved å trykke på bildet eller på vedlagt lenke på denne siden. 

[1] Trykk Ctrl+F for vanlig søk eller Shift+Ctrl+F for avansert søk 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift