Eide og Omegn FK

Strategisk utviklingsplan

Strategisk utviklingsplan

Formålet med en strategisk utviklingsplan er å skape en felles forståelse og utgangspunkt som forplikter og motiverer klubbens medlemmer til å bidra til utvikling og å nå klubbens visjon.

Strategisk utviklingsplan inneholder en virkelighetsbeskrivelse med oversikt over klubbens styrker, svakheter, muligheter og begrensninger. Planen skal også definere hvilke resultat- og utviklingsmål som er satt for klubben og hvilke strategier og virkemidler som er identifisert for å skape mest mulig positiv utvikling i klubben. ESWOT-analyse i klubben i 2014 viste at trenerne og laglederne identifiserte kompetanse og det å sette spillerutvikling i system som det viktigste for klubbens videre utvikling. Det var mange trenere som ønsket å tilrettelegge for breddetilnærmingen (flest mulig, lengst mulig), men hadde dårlig samvittighet for manglende kapasitet til å følge opp de spillerne som drømte om og viste motivasjon for å bli best mulig.

Strategisk utviklingsplan ble vedtatt på årsmøtet, 07.02.2017.

Planen er gitt tittelen "Fra prat til resultat". Tittelen er hentet fra en bok skrevet av Gunnar Ekman. Tanken er at for at man skal kunne bruke engasjementet som er i klubben til noe som skaper utvikling er det avgjørende å definere hva det er som gjør at man får resultater, og at man unngår at alt dreier seg om "prat" som ingen setter seg ned og analyserer, systematiserer og finner en måte å få gjennomført de ønsker, tanker og svakheter man definerer. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift