Eide og Omegn FK

Politiattest

Politiattest

Det er krav om politiattest i EOFK. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen har vært gjeldene fra 2009. Politiattest er et ufravikelig krav for å få ha et tillits- eller ansvarsforhold for klubbens barn. Formålet er at klubben skal hindre at et tillitsforhold etableres, dersom personen er registrert med saker som for eksempel seksuelle overgrep.

Dersom det er endringer i forutsetninger for å få politiattest skal det umiddelbart gis melding om dette til den som er politiattestansvarlig. Eksempel på endringer er at man er anmeldt/mistenkt/siktet for vold eller seksuelle overgrep. 

Stein Erik Blikås er ansvarlig for politiattester i EOFK.

Les mer om ordningen på Idrettsforbundets sider.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til klubben, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned fra, skal vedlegges søknaden.

Gå inn på siden: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ og velg hvilken pålogging du ønsker.

Klubbens bekreftelse

Styret i klubben skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Vedkommende skal fylle ut skjema for bekreftelse på formål med søk av politiattest. Dette skjema ligger som vedlegg til denne siden.

Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på klubben, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. Ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativ kan det skannes inn og sendes på e-post til vedkommende. 

Levering av søknad 

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra klubben, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest her: https://attest.politi.no/

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester. Styret må svare for hvem som har ansvar for dette. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 
 
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift