Eide og Omegn FK

Økonomi

Økonomi

Økonomiansvarlig i EOFK er Siv June Krakeli.

Ingen lag i EOFK skal bruke annen logo på drakter, shorts, strømper eller annet utstyr, enn det som er bestemt av klubben. Dette er svært viktig da klubben gjør avtaler om profilering med sine sponsorer. Ingen lag eller enkeltpersoner skal gjøre avtale med potensielle sponsorer og/eller bidragsytere, uten at det er gjort avtale med og godkjent av daglig leder/styret.

Ingen av de aldersbestemte lagene i EOFK skal ha egne konti. Alle inntekter fra kiosksalg og lignende skal umiddelbart inn i klubbkassa. Hvert lag kan søke om å tilskudd fra klubben til ulike arrangement eller tiltak. Ta kontakt med daglig leder dersom det er spørsmål om dette. 

Utgifter til cuper og serie

Alle kostnader til påmelding til seriespill dekkes av klubben.

Klubben dekker en cup per sesong. Ut over dette kan det søkes om midler til flere cuper.

Utgifter til dommer

Lagleder betaler dommeren på hjemmekampene.

Klubben dekker dommerregninger i alle seriekamper mot signert dommerregning. Lagene dekker selv utgiftene ved dommer i trenings- og cupkamper. Satser som refunderes og dommerskjema ligger på våre hjemmesider.

Kretsen setter opp dommere i 9’er og 11’er fotball fra og med 13 år. For kamper for øvrig er det lagleders ansvar å skaffe dommere.

Utgifter til reise

All kjøring til kamper skal gjøres på dugnad. Klubben dekker kostnader som laget har til ferge og bompenger i forbindelse med seriekamper. Det er en forutsetning at lagene benytter seg av fergekort som klubben har tilgjengelig, Alternativt kan egne rabattkort benyttes og utlegg refunderes ved innsending av kvittering. Ta kontakt med daglig leder for utlån av fergekort.

Utgifter til avslutninger

Utgifter til avslutninger eller andre sosiale arrangement, dekkes av lagene selv.

Rabattordninger

EOFK har avtale med Sport 1 Molde

Sponsing

Ingen lag i EOFK skal bruke annen logo på drakter, shortsen eller strømper enn det som er bestemt av klubben.

Sesongkort på Aker stadion

Kjell Inge Røkkes selskap TRG ønsker i samarbeid med Molde Fotballklubb å bidra til økt aktivitet blant frivillige lag/foreninger og organisasjoner, og til økt engasjement og oppslutning på MFK sine hjemmekamper på Aker Stadion. TRG har lagt hele 25 millioner kroner i Prosjekt Tilhørighet potten som de ønsker å dele ut til det frivillige lags-livet i regionen.

Du kan lese mer om prosjekt tilhørighet her.

Grasrotandelen i Norsk Tipping

Grasrotmidler er en av inntektskildene til EOFK. Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor registrerte spillere kan velge ett lag eller én forening som en ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.

Støtt derfor EOFK når du leverer tippekupongen og 5 % av det som tippes går til fotballklubben. Vi oppfordrer alle lag til å informere om dette.

Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - kortinnehaver blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Vi oppfordrer alle til å knytte seg opp til ordningen og det gjøres på følgende måter:

  1. Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen Du kan der søke opp ønsket grasrotmottaker. På web er det mulig å få en oversikt over alle grasrotmottakere i ditt distrikt.
  2. Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær eller fra mobil.
  3. Du kan sende SMS Grasrotandelen 983189075 til 2020 (tjenesten er gratis).

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift