Eide og Omegn FK

Samarbeidspartnere/Sponsorer

Samarbeidspartnere/Sponsorer

Våre hovedsponsorer er Sparebank 1 Nordvest og Nordbohus GH Boliger. Vi er svært glad for å ha disse som sponsorer og klubben bruker mye tid på å sørge for at disse bedriftene er stolte av å sponse akkurat vår klubb. 

I tillegg er Istad, Neas, Omya Hustad Marmor og Smørholm sentrale sponsorer. 

    

  

Eide kommune er også en sentral samarbeidspartner og støttespiller for EOFK. Et godt samarbeid med kommunen opp mot spillemidler, godkjenninger og andre avtaler og forpliktelser mot kommunen er viktig for EOFK. Det å ha en kommune som stiller opp som støttespiller og som ser muligheter gjør at man får bruke engasjementet på å skape positiv aktivitet i lokalsamfunnet. På samme måte kan Eide kommune stille krav og forventninger til klubbens aktiviteter, sikkerhets- og verdigrunnlag.   

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift