Eide og Omegn FK

Strategisk arbeidsgruppe 2014 - 2016

Strategisk arbeidsgruppe 2014 - 2016

Styret i EOFK ba Kjell O. Moen om å lede og sette i gang arbeidet med en strategisk utviklingsplan for Eide og Omegn fotballklubb. Arbeidet ble satt igang 15.09.14 og ble avsluttet 14.11.16.

Mandatet var som beskrevet nedenfor:

EOFK har mange som er veldig engasjerte og som vil mye med det vi holder på med, i regi av fotballklubben vår. Også i EOFK er det veldig mange ulike meninger om hva som er målene, hvordan man måler resultat og hvordan utviklingen av klubben er og bør være. Dette engasjementet har du som deltaker i denne gruppen nå en kjempemulighet til å påvirke.

En strategisk plan skal synliggjøre og avklare prioriterte satsingsområder: hvilke mål vi har og hvordan vi skal nå disse målene (virkemidlene). I tillegg er det viktig at vi har avklart hvorfor vi har disse målene og har valgt disse virkemidlene. En plan skal være så konkret at det blir mulig å evaluere og mene noe om sammenhengen mellom de innsatsfaktorene (økonomi, kunnskap, engasjement, arena, mm) som er tilgjengelig for oss og resultatet av det arbeidet vi har gjort; virker det? hvorfor? hvorfor ikke?

Målet er at arbeidsgruppen skal legge frem en skriftlig plan som avklarer mål, virkemidler, prioriteringer og hvordan vi skal måle om det arbeidet vi gjør fungerer etter intensjonene. Det blir opp til styret og årsmøtet om dette er noen som skal iverksettes.

De som deltok i arbeidsgruppen var Kenneth Malmedal, Birgit Leirmo, Tone K. Rånes og Bjørnar Eide. I tillegg har Trygve Eide vært en vesenlig bidragsyter. 

Arbeidsgruppen gjennomførte en SWOT-analyse for å finne ut hva som var målene for arbeidsgruppen. Ut ifra dette ble det igangsatt et arbeid med å lage planer og sørge for at klubben skulle være sjef. «Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. Grunnlaget for dette er nå på plass i klubben. 

Det er fire dokumenter som beskriver organisasjonen, og hvordan klubben skal ledes. Det er laget et forslag til ny klubblov (vedtekter) som beskriver grunnlaget for makt og ledelse av og i klubben, en Klubbhåndbok som beskriver hvordan klubben administrativt skal ledes, en Trenermanual (sportsplan) som beskriver innhold og ledelse av den sportslige aktiviteten og en Strategisk utviklingsplan som viser hvordan klubben skal utvikle seg videre. 

Nå gjenstår det et viktig arbeid med å implementere dette i klubben. Styret er ansvarlig for dette. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift