Eide og Omegn FK

Arrangement av kamp og turnering

Arrangement av kamp og turnering

Det er lagleder som er ansvarlig for å arrangere kamper og turneringer. Det betyr ikke at det er lagleder som skal stå for alt det praktiske, men å sørge for at arrangementet blir gjennomført i tråd med klubbens retningslinjer og følge opp de som får ansvar.

Du kan lese mer om arrangement av hjemmekamper i EOFK sin Klubbhåndbok

Dersom tilskuere eller bortelag har tilbakemeldinger til klubben ønsker vi at kampvert eller lagleder kontaktes, evt, daglig leder

Arrangørens plikter

Nedenfor er en oversikt over hvilke plikter hjemmelaget/arrangør har i forbindelse med kamp- og turneringsarrangement.

Underrette involverte parter om endringer
Arrangøren plikter å holde motstander, dommer og administrerende myndighet orientert om alle endringer som berører kampen. Arrangøren vil kunne gjøres ansvarlig for utgifter til forgjeves reise, hvis forholdet kunne vært brakt på det rene og varslet i tide.

Klargjøring av banen
Kamparrangøren plikter i god tid før kampstart å kontrollere banen og utstyret som hører til denne. Dette gjelder bl.a.: mål med nett, hjørneflagg, merking, linjeflagg, matchball og reserveballer.Det er kamparrangøren som er ansvarlig overfor administrerende myndighet. Dette gjelder også der banen eies og normalt vedlikeholdes av andre (kommunale baner).

Stenging av bane på grunn av værforhold
Alle parter plikter å medvirke til at en kamp blir spilt som fastsatt. Arrangøren plikter å undersøke muligheten for alternativ bane før kampen blir avlyst.

Mottak av dommere og gjestende lag
Arrangøren plikter å være tilstede i god tid og vise dommere og det gjestende lag til garderoben. I dommergarderoben skal matchball og reserveballer, samt to linjeflagg ligge klar.

Reservedommer
Dommeren plikter å være tilstede på kampstedet senest 30 minutter før kampstart. Etter dette skal arrangøren søke å finne ny dommer.

Oppgjør av dommerutgifter
Dommerens honorar og reiseutgifter skal utbetales kontant umiddelbart etter kampen dersom det ikke på forhånd er gjort annen avtale. Påse at dommerregningen er utfylt etter gjeldende bestemmelser.

Følge av avlyste kamper
Kamparrangøren plikter å følge opp avlyste/utsatte kamper overfor kretskontoret, og ta initiativ til at kampene blir spilt innen 14 dager etter oppsatt dato. Passivitet kan gi tapt kamp og bot for ulovlig omberammelse/utsettelse.

Drakter
Har lagene etter dommerens mening for like drakter, har godkjente drakter fortrinnsrett overfor ikke-godkjente drakter. Dersom begge lag har godkjente drakter, må bortelaget skifte. Har ikke bortelaget selv alternative drakter, skal arrangøren skaffe bortelaget annet draktsett.

Signere kamprapport
Oppsøke dommer i etterkant av kampen for å sørge for at opplysningene fra kampen stemmer i papirutgaven etter kamp, og signere rapporten, som dommer skal ta med seg hjem og oppdatere i FIKS.

Parkering

Se under Eiendom, bygg og anlegg. Det er viktig at regler for parkering følges og at trafikksikkerheten ivaretas.

Kommunikasjon med bortelag og dommer(e)

Senest dagen før kamp skal lagleder ta kontakt med bortelag og dommer for å ønske velkommen til kamp og gi praktisk informasjon om arrangementet. Kontaktinformasjon finner man i FIKS, Min Fotball (app) eller i andre kampoppsett. 

Man skal også gi informasjon om at kampvert møter lagene og anviser garderober. Henvis gjerne til www.eofk.no dersom de har spørsmål om parkering, garderober, med mer.  

Betaling av dommer

Når dommer er satt opp av fotballkretsen leverer dommer regning til lagleder etter kampen. 

Når det benyttes dommer fra egen klubb i aldersbestemte kamper betales dommer av inntekter fra kiosksalg. Dette trekkes fra som utgift. Det skal legges ved en kvittering fra dommeren som mottar penger og denne skal sendes daglig leder. Kvittering finner man under Dokumenter > Andre dokumenter. 

I EOFK benyttes følgende betaling før dømming:

 • 3’er, 5'er og 7'er opp til og med 12 år: 150 kroner
 • 7'er i aldersbestemte klasser 13 – 16 år: 250 kroner
 • Turneringer på 3’er og/eller 5'er: se over for eventuelle enkeltkamper, 200 kroner for 2 kamper og 300 kroner der det dømmes 3 kamper eller mer
 • Egne bestemmelser (konkret vurdering) for cuper og større arrangement

EOFK betaler ikke når foreldre dømmer og regner dette som dugnad for klubben.

Kiosk

Det kan legges opp til salg av mat og drikke på kampene. Kiosken på kunstgressbanen kan benyttes av alle lag under kamper og andre arrangementer. 

Daglig leder sørger for at det til enhver tid er brus, kaffe og andre varer og utstyr tilgjengelig i kiosken. 

Det er sveletakke og vaffeljern i kiosken, og det anbefales at man tar med seg røre. Det vil bli kjøpt inn pølsekoker. 

Anbefalte gjøremål for den som har ansvar for kiosken: 

 • Se over kiosken dagen før kamp slik at man har oversikt og møter forberedt og med en plan
 • Si ifra til daglig leder om mangler og/eller feil
 • Finne ut om det er andre parallelle kamper, kamper før og/eller kamper rett etter den kampen man selv skal følge opp, slik at man samarbeider 
 • Si ifra til kampvert om at denne informerer om tilbudet. Lagleder gir beskjed til bortelag om det er åpen kiosk. 
 • Ta kontakt med daglig leder for å gjøre avtale om kasse med vekslepenger
 • Alle vasker og rydder etter seg

Vi anbefaler at høyttaleranlegget brukes!

Som gode verter selger vi alltid kaffe på kamp!

I EOFK ønsker man i utgangspunktet ikke at det blir solgt kaker i ukedagene. Vi anbefaler heller at det selges frukt, gjerne i beger.  

Priser i kiosken skal være tilgjengelig på eofk.no og som oppslag i kiosken på kunstgressbanen.

 • Kaffe kr. 15,-
 • Vaffel/Svele kr. 20,-
 • Brus kr. 25,-
 • Kvikk Lunsj kr. 15,-
 • Drops kr. 10,-

Det er betalingsterminal i kiosken og man kan også betale med mCASH (betaling på mobil). Bruksanvisninger henger som oppslag i kiosken.

Regnskapsbilag ligger i kiosken. Du kan også laste ned under dokumenter på eofk.no. Dette føres nøyaktig og det er svært viktig at dette blir gjort på en oversiktlig, kontrollerbar og nøyaktig måte. Alle kvitteringer for utlegg skal vedlegges regnskapsbilag. Overskuddet skal føres inn på klubbens konto. Kontonummer står på regnskapsbilaget.   

Høyttaleranlegg

Det er et meget bra høyttaleranlegg på Eide kunstgressbane. Utstyret er plassert i kiosken og hvor man kan koble til musikk og bruke mikrofon, også trådløst.

Bruksanvisning er slått opp ved siden av utstyret. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift