Eide og Omegn FK

Priser

Priser

Aktivitetsavgift for 2018:

  • Opp til 10 år kr. 900,-
  • 11 - 12 år kr. 1 700,-
  • 13 - 14 år kr. 1 900,-
  • 15 - 16 år kr. 2 100,-
  • Damelag kr. 2 100,-
  • Herrer A lag kr. 3 400,-
  • Mosjonsfotball: 0,- men det er krav til alle som deltar at de er medlem i EOFK og har betalt forsikring.

Trener / lagleder har gratis aktivitetsavgift for et barn.

NB! Forsikring kommer i tillegg til aktivitetsavgiften.

 

Medlemskontigenter for 2018:

  • Barn kr. 100,-
  • Voksen kr. 100,-
  • Familiemedlemsskap er ikke lenger tillatt. Les mer på Idrettsforbundets sider her >>

I EOFK kan det gjøres individuelle vurderinger dersom personlig økonomi vil gjøre det vanskelig og/eller utgjøre et vesentlig kriterie for om barn har mulighet til å delta. Den det gjelder kan i disse tilfeller ta opp problemstillingen med lagleder og/eller daglig leder. Lagleder orienterer daglig leder om problemstillingen.

Det er alltid spørsmål om det er for høy pris for å være medlem i en klubb som driver med barn og ungdom. Vi mener prisene i EOFK tilsvarer nivået i forhold til anlegg og aktiviteter i klubben. Det forventes også at medlemmer deltar på dugnader og 

Inngangsbilletter:

Billettpris på EOFK Herrelaget sine kamper er 50 kr for personer fra og med 16 år. Det er ikke billettpris på Damelagets kamper i 2018. Sesongkort kan kjøpes av daglig leder og dekker både Damelaget og Herrelaget sine A-kamper.

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift