Eide og Omegn FK

Lagleders ansvar og oppgaver

Lagleders ansvar og oppgaver

EOFK baserer sin aktivitet på frivillig innsats fra sine medlemmer. Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, er og blir foreldrene en viktig ressurs. Foreldre er nødvendig for å drive klubben. Foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være lagleder til å arrangere kamper og sosiale samlinger.

Du kan lese mer om lagledelse i EOFK sin Klubbhåndbok. Denne kan lastes ned under Dokumenter.

Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag være meget vanskelig og en nærmest umulig oppgave. Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av sesongen - og ikke minst det som skjer "mellom" sesongene.

Det er viktig å ha en god dialog med trenere og andre involverte parter rundt laget, og ikke minst med daglig leder i EOFK.

Hva må du gjøre som ny lagleder i EOFK

Som ny lagleder kontakter du daglig leder for å:

 • Få nødvendige nøkler/tilganger
 • Legges til i Laglederforum (Facebook) og gruppen for det aktuelle laget (Facebook)
 • Motta klubbens overtrekksdrakt

Lagleder plikter å sette seg inn i aktuelle planer, regler og bestemmelser i EOFK. Disse finner man på http://eofk.no under Dokumenter.

Når du fratrer som lagleder skal man selv sørge for at man fratrer på en ryddig måte, gir tilbake klubbens utstyr og de tilganger du er gitt som følge av funksjonen som lagleder. Daglig leder påser at dette skjer.

Det er viktig at alle lagledere klarer å etablere et godt forhold til foreldregruppa. For nye lag er det viktig at denne etableringen skjer umiddelbart etter oppstart. Vi ønsker at mange gjør litt, og unngår at noen få gjør mye, med mindre dette er et eget ønske. Noen antar at det sikkert går greit å drive et lag alene et år eller to, men all erfaring viser at slike lagledere/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta.

Treneren er engasjert for å trene, ikke for å organisere det praktiske rundt laget. Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende. Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet.

Laglederen har ansvar for:

 • Innkalle og sørge for at det blir arrangert foreldremøter
 • Lagets økonomi,
 • Koordinere økonomisk dugnad i klubben, herunder:
  • Informere om Grasrotandelen (se > Økonomi eller Klubbhåndboken)
  • Informere om «Prosjekt tilhørighet» (se Klubbhåndboken)
  • Informere foreldre om at de må bidra med salg av påskelotteri, Enjoykort (mai), toalettpapir/kjøkkenpapir (august/september) og julekalender
 • Arrangement
 • Kontakt med andre lag forut for hjemme- og bortekamper
 • Påmeldinger
 • Kommunikasjon og dialog om administrative gjøremål intern i laget og til daglig leder

Lagleder skal ha en oppdatert oversikt over relevant informasjon om hver enkelt spiller. Oversikten skal leveres til daglig leder for registrering i medlemsregisteret for fakturering av medlems­kontingent. Relevant informasjon er: spillers navn, spillers adresse, spillers fødselsdato, spillers mobiltelefon, spillers mailadresse, foreldres navn (både mor og far), foreldres telefon (både mor og far), foreldres mobiltelefon (både mor og far), foreldres mailadresse (både mor og far) og foreldrenes fødselsdato[1].

Det skal aldri gjennomføres økonomiske aktiviteter (loddsalg, initiativ til sponsing, og andre tiltak) i og på vegne av klubben, uten at det på forhånd er dialog med daglig leder om dette. Dersom dette ikke gjøres riktig vil dette kunne skade klubbens anseelse og integritet opp mot sponsorer og andre. Daglig leder sørger for at slike tiltak er forankret i klubbens styre.

Sørge for lagets evaluering og at denne blir sendt til klubben.

Bistå daglig leder med registrering av spillere

Ifølge kretsen skal spillere fra det året de fyller 12 år registreres i FIKS – dette er en forutsetning for å være spilleberettiget. Her skal fødselsdato og adresse registreres. Gjennom dette er spillerne forsikret, samt at registeret også brukes ved fremtidig spillerkompensasjon, hvis de går til klubber i høyere divisjoner.

D et er to hovedgrunner til at alle over 12 år som deltar i kamper må være registrert i spillerregisteret:

 • Forsikring: spillere som ikke er oppført i spillerregisteret på det tidspunkt en skade evt. inntreffer, er ikke forsikret gjennom NFFs forsikringsordninger.
 • Spilleberettigelse: spillere som ikke er oppført i spilleregisteret er heller ikke spilleberettiget for klubben. Ved evt. protest eller kontroll rundt dette kan klubben både risikere bot og/eller poengstraff.

Brukernavn og passord for innlogging fås ved henvendelse til daglig leder eller FIKS-ansvarlig.

Lagets utstyr

Det er lagleders oppgave å gå gjennom utstyret og bestille utstyr som mangler.

Det er viktig at hvert lag tar vare på og merker utstyret som de får utlevert.

Forberedelse til seriestart

Det er klubbens daglige leder som foretar lagpåmeldingen. Lagene får automatisk forespørsel om antall lag som ønskes påmeldt til serien. Lagleder har et ansvar for å forankre lagets aktiviteter i foreldregruppa – før påmelding.

Nordmøre og Romsdal fotballkrets sender ut kampoppsettet medio mars/april. Kampoppsettet finner man på kretsens hjemmeside eller http://www.minfotballapp.no/

Arrangere hjemmekamper

Listen nedenfor er en oppstilling av lagleders ansvar under arrangement av hjemmekamp og turnering. Se under Arrangement av kamp og turnering.

Når det skal arrangeres hjemmekamper er laglederens oppgaver og ansvar:

 1. Kommunikasjon med bortelag og dommer
 2. Være klubbens kampvert
 3. Peke ut og informere hvem som har ansvar for kiosken under kampen, dersom man skal ha det
 4. Sørge for betaling til dommer

For punkt 3 bør det lages en liste med oversikt over hele sesongen. 

Resultatregistrering

Alle obligatoriske kamper over 12 år skal fortløpende bli oppdatert med resultat og tabeller.

Det betyr at alle lagledere for hjemmelag senest innen 30 minutt etter kampslutt skal melde inn resultatet. Dette kan gjøres på tre forskjellige måter:

 1. Logge deg inn på FIKS og registrere resultatet - se veiledning for elektroniske kamprapporter.
 2. Bruk fotballens egen SMS-tjeneste
 3. Eller å legge inn resultat via app’en MinFotball.

Fotballens SMS-tjeneste: Send resultat til 2223. Finn kampnummer (står på kamprapport og i spilleplan) og send følgende SMS til 2223: «resultat kampnummer (11 siffer) mål hjemmelag-mål bortelag» Eksempel: resultat 23120501001 3-4.

Hvordan dere registrerer resultat via app'en MinFotball finner man her.

Her er info om hvordan dere kommer i gang med MinFotball.

Om app'en MinFotball.

Hjemmesiden til MinFotball.

Forberedelse og plikter i forbindelse med bortekamper

Lagledere har ansvar for å informere spillere og foreldre om kampen og eventuelt legge til rette for felles transport når dette er hensiktsmessig. Klubben kan dekke eventuelle ferjeutgifter. Se mer om dette under Økonomi.

Holde seg orientert om endringer:

 • Gjestende lag plikter å holde seg orientert om eventuelle endringer vedrørende kampen. Dette gjelder særlig under ugunstige værforhold og når reiseavstandene er store.

Sikker reiserute og rimelig tidsmargin:

 • Det gjestende lag er selv ansvarlig for å velge transportmetode og reiserute som -  inklusive normale forsinkelser - sikrer ankomst i forsvarlig tid før kampstart. Ved ekstraordinære forsinkelser skal kamparrangøren varsles og kampen forsøkes spilt.

Oppdatere kamprapport:

 • Oppsøke dommer i etterkant av kampen for å sørge for at opplysningene fra kampen stemmer i papirutgaven etter kamp, og signere rapporten, som dommer skal ta med seg hjem og oppdatere i FIKS.

AnkerForberedelse til deltakelse på cup

Når et lag ønsker å delta på cuper er det lagleders oppgave å melde på laget til aktuell cup.

Følgende oppgaver må ivaretas:

 • Meld på laget i henhold til invitasjon.
 • Kartlegg hvilke spillere som har mulighet til å delta. Få bekreftelse.
 • Krev inn deltakeravgift og betal inn til cuparrangør..
 • Avklar hvordan laget skal transporteres. Transportutgifter fordeles ut på alle spillerne. Fordi om ledere reiser med egne spillere skal ikke merkostnadene bæres kun av lederne.
 • Innhent informasjon om spillerne.
 • Organisere hvem som har ansvar for å overnatte sammen med laget. Minimum 3 voksne over 18 år skal følge laget.
 • Holde foreldrene løpende orientert før turneringen starter. Hvor finner de informasjon om resultater på nettet, hvem er motstanderne, spilletid, -sted, grunnspill, finalespill etc.
 • Registrere lag i sekretariatet ved ankomst.
 • Hente cupeffekter og dele ut til spillerne.
 • I samarbeid med spillerne utarbeide romregler.
 • Organisere transport av spillerne til bespisning og til kamper.

Det er mye å huske på forbindelse med cuper. Med god forberedelse blir opplevelsen for ledere og spillere mye bedre.

Lagleder må også sørge for at følgende regler gjelder for deltakere på cup:

 • Følg beskjeder fra de voksne
 • Vær alltid minst tre sammen når dere får gå på egenhånd
 • Vis fin oppførsel og vær blid, høflig og grei
 • All form for alkohol og / eller andre rusmiddel er forbudt.

Dersom denne regelen brytes blir deltakeren sendt hjem – på egen regning.

Være kontaktperson for lagets foreldre og arrangere foreldremøter

Vi anbefaler å avholde minst to foreldremøter i løpet av en sesong og hvert lag må finne sin form på dette. Det kan være lurt å avholde foreldremøter på følgende tidspunkt:

 • Januar/februar: for å diskutere detaljer for kommende sesong, cuper, sosial aktivitet og inntektskilder
 • Midt i sesongen ved behov
 • November: for å evaluere og avslutte sesongen

Representanter fra klubben kan delta på disse møtene. Klubben anbefaler særlig at spillerutvikler og/eller trenerkoordinator deltar for å presentere hvilke krav og forventninger klubben har til spiller, trener og det sportslige rundt laget.

Vi har som mål at flest mulig skal engasjere seg for klubben som foreldre, lagledere, trenere, styremedlemmer etc. Dette krever at vi informerer godt omkring driften av klubben, inviterer til samarbeid og skaper et miljø der tillitsvalgte med ulik bakgrunn trives og kan arbeide sammen. Lagleder undersøker om det er presentasjoner eller annen informasjon fra klubben som skal formidles på disse møtene. 

Det anbefales at lagene etablerer et bredt engasjement i foreldregruppene og fordeler oppgavene internt. De som klarer dette, vil oppleve at lagene fungerer meget godt både sportslig og sosialt.

Delta på møter i klubben

Lagleder skal på innkalling møte og delta på møter i administrativt utvalg og i laglederforum.

 

[1] Nødvendig for å legge de inn i Idrettens database: https://minidrett.nif.no/

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift