Eide og Omegn FK

Forsikring

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere 13 år og eldre.

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Merk at forsikringen bare gjelder dersom medlemskontingent i EOFK er betalt.

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS[1] som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.

Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse.

Fra det året spilleren fyller 13 er spilleren forsikret gjennom NFFs lagsforsikring. Det er et krav at spillerne er registrert i klubbens spillerregister og fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS).

Info om NFFs fotballforsikring og Idrettens Skadetelefon finner man på: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

For deg som ønsker rask behandling anbefales utvidet forsikring. Mer om dette kan du lese her: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2011/Hvorfor-utvidet-forsikring/

 

[1] Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift