Eide og Omegn FK

Foreldremøter og Fair Play

Foreldremøter og Fair Play

Her finner man presentasjoner som brukes på foreldremøter og spillermøter i klubben. Presentasjonene er laget av Kjell O. Moen. Ta kontakt på kjellomoen@hotmail.com ved spørsmål eller innspill.

Vi anbefaler for øvrig å se videoene på NFF sine sider: https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/2016/fair-play-skolens-videoer/

Man kan lese mer i Klubbhåndboken (side 17) om hva klubben gjør i sitt arbeid med Fair Play. Fra side 85 står klubbens regler for å forebygge kampfiksing og pengespill. Her står klubbens regler:

Ingen spillere, trenere, lagledere eller andre med oppgaver og/eller inngående kunnskap om klubbens lag, kan satse penger på resultat eller enkelthendelser i kamper som lag i EOFK spiller.

Videre presiseres at dersom en aktør er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å informere Norges Fotballforbund om dette.

Mistanke eller bekymring rundt brudd på disse bestemmelsene skal umiddelbart og uten opphold varsles til klubbens ledelse.

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift