Eide og Omegn FK

Håndtering av misforhold (konflikter)

Håndtering av misforhold (konflikter)

Klubbhåndboken inneholder et eget kapittel med informasjon om fremgangsmåter og prosedyrer om hvordan klubben skal forholde seg og behandle misforhold. Med «misforhold» menes uoverensstemmelser, uenigheter og konflikter. 

Klubbhåndboken har beskrivelser av hva man skal gjøre om man er uenig eller det er konflikter rundt generelle tema eller følgende spesielle tema:

 • Styret, ansatte og sentrale funksjoner
 • Spiller(e)
 • Trener(e)
 • Lagleder(e)
 • Mellom lag i EOFK
 • Klubbens lov /vedtekter
 • Klubbhåndboken
 • Trenermanual (klubbens sportsplan)
 • Strategisk utviklingsplan
 • Med andre lag/klubber og arrangører
 • Dommere
 • Reaksjoner etter Norges fotballforbunds lov

Nils Arne Eggen har i boken Godfoten (1999) et kapittel om «Konflikter som drivkraft». Der skriver Eggen at konflikter er en viktig forutsetning for all prestasjonsfremgang. Det gjelder både selve konfliktene, og aller mest løsningen av dem. Han skriver at dette er en del av dynamikken og at dette ofte henger sammen med kreativitet og nødvendig spenning som skapes av utfordringer. Vi kan si at uten konflikter blir gruppa og prestasjonsfremgangen stående på stedet. Konflikter er mellommenneskelige uoverensstemmelser. Eggen skriver hvor viktig konflikter er, men at det er en viktig forutsetning for at konflikter er viktige. De må løses!

Det synes tydelig at EOFK må ha en strategi for hvordan små og store uoverensstemmelser og konflikter skal løses. At ledelse (drift) av klubben reguleres i skriftlige dokumenter, er gjort for at man skal unngå konflikter, men i en klubb som drives av frivillighet og dugnad er det viktig at man har åpne prosesser med stor grad av involvering. Det betyr ikke at man skal avgjøre konflikter, men skissere fremgangsmåter for hvordan man skal løse disse. Nils Arne Eggen skriver at «Det finnes knapt noe så kollektivt motiverende som løste problemer, fordi løsningen i seg selv oppleves som fremgang». Han skriver videre at løsningsprosessen starter med to forutsetninger; (1) vi må ikke være redd for konflikter og (2) de må løses på lavest mulig nivå. I EOFK skal det derfor være stor åpenhet rundt konflikter og vi ønsker en kultur der du ikke kan mene og si noe om en person til andre, som du ikke kan mene og si direkte til denne personen. 

Vi håper du bruker den beskrevne fremgangsmåten dersom du ikke er enig med klubbens utvikling, retningslinjer eller det er andre misforhold. Husk at årsmøtet er klubbens øverste organ og alle medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet. Dersom du har spørsmål og/eller det er noe som er uklart kan du ta kontakt med sentrale personer i klubben. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift