Eide og Omegn FK

2018

2018

Her vil det legges ut informasjon fra årsmøtet som er planlagt 06.02.18. Relevant informasjon om innkalling, saksliste, valgkomitè og gjennomføring ligger i Klubbhåndboken og Klubbloven.

Årsmøtet finner sted tirsdag 06. februar 2018, kl. 19:00 i EOFK sitt klubblokale, Eidehallen.

Leder av valgkomiteen er Kjell O. Moen. Har du forslag eller innspill ta kontakt på 97171181 eller kjellomoen@hotmail.com Øvrige medlemmer er Trygve Eide og Odd Bjørnar Nås. 

Innkalling og saksliste ligger vedlagt i eget skriv, og gjengis her:

Sak 1.          Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2.          Valg av møteleder, sekretær, samt to medlemmer til å signere protokollen.

Sak 3.          Årsmeldinger.

Sak 4.          Regnskap.

Sak 5.          Budsjett.

Sak 6.          Innkomne saker.

Sak 7.          Valg.

Innkomne saker som skal behandles på årsmøte, må være innmeldt til EOFK`s styre før 24. januar 2018: EOFK, Postboks 50, 6490 Eide. Alle medlemmer har forslagsrett til og på årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse blir lagt ut her. 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift