Saksliste styremøte #5 29.08.2018

Vedtakssaker:

47/18   Godkjenning av innkalling

48/18   TINE fotballskole

 

Drøftingssaker:

49/18   Ansvar for seniorfotball

50/18   Aktivitetsmøte og personer til roller

51/18   Dugnad for nedvask av garderobe og kjøkken kgb, samt klubblokale.

52/18   Årsfest EOFK

 

Orienteringssaker:

41/18   Daglig drift                                                                              Daglig leder

42/18   Økonomi/regnskap                                                                 Økonomiansvarlig

43/18   Sportslig utvalg                                                                       Sportslig leder

44/18   Markedsavdeling                                                                    Markedsansvarlig

 

Eventuelt:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift