Saksliste styremøte #6 26.09.2018

Sakliste

Vedtakssaker:

57/18   Godkjenning av innkalling

Drøftingssaker:

58/18   Gjennomgang sponsorer

59/18   Målbarometer strategisk utviklingsplan

Orienteringssaker:

60/18   Daglig drift                                                                              Daglig leder

61/18   Økonomi/regnskap                                                                 Økonomiansvarlig

62/18   Sportslig utvalg                                                                       Sportslig leder

63/18   Markedsavdeling                                                                    Markedsansvarlig

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift