Årsmøte 2019 mandag 18. februar kl 19

Til medlemmene i Eide og Omegn Fotballklubb                                                               Eide 20.01.2019

 

Innkalling til årsmøte i Eide og Omegn Fotballklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Eide og Omegn Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 18. februar kl 19 i klubblokalet i Eidehallen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til senest 4. februar til                   

jtosse@hotmail.com    

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.eofk.no
Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på kontoret til daglig leder senest 7 dager før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift