Saksliste til årsmøte 2018

Vedlagt saksliste til årsmøte. Papirversjon av fullstendige årsmøtepapirer fås på kontoret/henvendelse til daglig leder ved klubblokale.

Til medlemmer i Eide og Omegn Fotballklubb

18.februar 2019 Klubblokale

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eide og Omegn Fotballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. januar

Årsmøtet avholdes den 18. februar i Klubblokalet i Eidehallen.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle fotballklubbens årsberetning

Sak 9: Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 11: Fastsette treningsavgift for 2019

Sak 12: Vedta fotballklubbens budsjett

Sak 13: Behandle fotballklubbens organisasjonsplan

Sak 14: Behandle forslag og saker

       14.1            Innsendt sak til årsmøte; forslag om endring i trenermanual og klubbhåndbok

       14. 2           Eidehallen og fremtidig bruk i Hustadvika kommune

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1             Styreleder

15.2             Øvrige styremedlemmer

15.3             Varamedlemmer

15.4             To revisorer

15.5             Leder av valgkomiteen

15.6             Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.7             Varamedlem til valgkomiteen

 

Med vennlig hilsen

styret i Eide og Omegn Fotballklubb

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift