Saksliste styremøte 13. mars 2019

20/19   Godkjenning av innkalling

21/19   Godkjenne møtereferat fra forrige styremøte

22/19   Budsjett 2019

23/19   Treningsavgift 2019

24/19   Strategisk utviklingsplan

25/19   Eidehallen – arbeidsgruppe

26/19   Organisasjonsplan – arbeidsgruppe og fremdrift

27/19   Forslag inntektsbringende tiltak

28/19   Holdninger og handlinger i EOFK – hvordan arbeide med dette

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift