Saksliste styremøte 6. mai 2019

29/19   Godkjenning av innkalling

30/19   Godkjenne møtereferat fra forrige styremøte

31/19   Orientering markedavdeling

32/19   Orientering daglig drift, NM-runde

33/19   Orientering økonomi

34/19   Orientering sportslig

35/19   Videoanalyse utstyr

36/19   Status endringsprosjekt

37/19   Status Eidehallen

38/19  Innkommet forslag; felles heiarop EOFK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift