Saksliste styremøte 3. juni 2019

Saker:


39/19  Godkjenning av innkalling

40/19  Godkjenne møtereferat fra forrige styremøte

41/19  Forslag ny organisasjonsplan

42/19  Orientering markedsavdeling

43/19  Orientering økonomi

44/19  Orientering sportslig

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift