Innkalling til ekstraordinært årsmøte 19. juni 2019

Til medlemmene i Eide og Omegn Fotballklubb                                                               Eide 04.06.2019

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Eide og Omegn Fotballklubb

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Eide og Omegn Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 19. juni kl 19 i klubblokalet i Eidehallen.

Sak: Forslag til ny organisasjonsplan.

Bakgrunn:
Mandat gitt av Årsmøtet 18.02.2019, sak 13: «Organisasjonsplan vedtas som den
er i dag, men styret gis mandat til å sette ned en gruppe for å utarbeide forslag til
ny organisasjonsplan.»

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på kontoret til daglig leder senest 7 dager før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen!

Med vennlig hilsen

styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift