Anklager mot trener i EOFK

EOFK har den siste halvannen uken opplevd en svært uheldig sak som har rammet en av våre trenere i ungdomsfotballen. For oss som klubb og styre kom denne saken til overflaten gjennom meldinger og e-post fra en foresatt. Disse var sendt til flere personer, men ikke til den aktuelle treneren.

Innholdet i meldinger og e-post var av svært grov karakter og med påstander som gjorde det helt nødvendig at styret agerte og foretok undersøkelser. Vi har også søkt råd hos både Politiet og fotballkretsen.

I dialog med den foresatte, og ved å sjekke opp de faktiske forholdene rundt påstandene, viser det seg at informasjonen den foresatte har fått er usanne. Den foresatte har bekreftet at innholdet i disse påstandene ble oppfattet som sanne og derfor brukt dette i sin oppfattelse og beskrivelser av denne treneren.
Denne informasjonen var så provoserende for den foresatte at meldinger og e-post ble sendt med en form og et innhold som styret har konkludert med er trakassering.

Styret har innhentet informasjon og opplysninger fra flere personer, og det har vært avholdt møte mellom styret, den foresatte og treneren. Påstandene har blitt undersøkt, fakta har blitt forelagt, og den foresatte ser at informasjonen som er gitt av andre har vært feilaktig.

Den foresatte har overfor treneren og styret beklaget at det ble sendt meldinger og e-post, og innholdet i kommunikasjonen. Denne beklagelsen oppleves som autentisk, både av styret og trener. Foresatt og trener har skværet opp.

 

Her nevnes noen av påstandene som er kommet frem:

Påstand: Trener flyttet sin sønn opp på laget over

Fakta: Ingen i EOFK, verken trenere eller foreldre kan flytte på spillere fra sine respektive lag og opp på laget over. Det er kun Sportslig Utvalg (SU) som har myndighet til å flytte spillere. Det skal foreligge særskilte sosiale eller sportslige grunner til at en spiller flyttes over på et annet lag enn det han/hun naturlig tilhører. I dette tilfellet forelå det slike særskilte sportslige årsaker hvor spillerutvikler gutter og sportslig leder besluttet at spiller ble flyttet. Det hører med til historien at denne spillerens situasjon også var diskutert i SU før sesongen, men at det ble besluttet å følge situasjonen nærmere over tid. Pr i dag har vi i EOFK svært få tilfeller der spillere er permanent hospitert/flyttet over på andre lag, dvs at antallet er mindre enn 5 spillere.

Påstand: Trener nektet å trene spillere på årskullet under

Fakta: Trener G16 ønsket å avvente med å ta inn nye spillere til sesongen var over. Trenere G14 hevdet å kun ha tatt på seg å trene laget frem til siste seriekamp var spilt. Trener G16 var alene med 18 spillere og G16 skulle fortsette å trene en periode etter sesongen. 4 trenere på G14 avsluttet treningene i forbindelse med siste kamp.
Sportslig leder var i kontakt med begge parter som begge avviste å trene disse spillerne frem til ny sesong var avklart. Begge parter var innforstått med konsekvensene. Dette medførte i praksis at en gruppe spillere stod uten treningstilbud i noen uker. Sportslig utvalg evaluerer foregående sesong og gjør avklaringer ift forestående sesong. Dette er uansett foreldregruppens ansvar.

Påstand: «Trener G16 bestemmer hvilke spillere som får spille opp på herrelaget.»

Det er trener på Herrelaget som bestemmer hvilke spillere som skal få hospitere opp på a-laget.

Påstand: «Mange spillere sluttet på G14 i 2017/18 under trener»

Fakta: Dette er ettergått. Trener har vist til oppmøtelister for å dokumentere hvem som har sluttet i den tiden han var trener for det aktuelle laget. Det er ingenting som tyder på at flere spillere har sluttet i denne perioden under daværende trener enn ellers i klubben.

Påstand: «Alle i EOFK-styret bor i Krakelia»

Fakta: EOFK har sju styremedlemmer. Jon-Are og Dan bor på Storhaugen. Siv June bor to boligfelt bortenfor mot sør. De resterende fire (Renate, Vibecke, Gørill og Stein Erik) er fordelt utover kommunen, mens Mathias bor i Molde.

-----

Styret har tidligere dementert disse påstandene muntlig og andre ved flere anledninger, men ser at dette ikke har hjulpet. Styret ser i ettertid at vi på et tidligere tidspunkt kunne slått hardere ned på spredningen av slike usannheter fra tillitsvalgte og andre i klubben. Den aktuelle treneren har overfor styret sagt at han opplevd dette som systematisk trakassering. Påstandene er urimelige og fremsatt i ulike sammenhenger. 

Styret ser svært alvorlig på spredning av usannheter og generelt negativt prat om medlemmer i vår klubb. Dette vil vi ha en slutt på. Vi vil også fremover slå ned på både muntlig og skriftlig trakassering og spredning av usannheter.

Dersom det oppstår vanskelige situasjoner eller uenigheter, ber vi om at styret kontaktes. Hvis noen er usikker på beslutninger som tas i klubben og motivasjonen bak de er det bare å ta kontakt med sportslig leder eller styret.

Den som mottar informasjon om andre personer i klubben har også et selvstendig ansvar for hvordan denne informasjonen tolkes og eventuelt formidles videre til andre personer i klubben. Om usannheter formidles videre kan dette brukes som et middel for å ramme en persons omdømme, integritet og verdigrunnlag.

Vi har alle sammen et ansvar for hva vi sier og om hvem. Vi har også et ansvar for å skjønne hvordan kommentarer og meninger, hvis satt i et system, kan påvirke andre. Og vi har alle et ansvar for å fremsnakke klubben vår. Klubben vår er i denne kontekst spillere, trenere, lagledere, foreldre, ansatte, styret og øvrige frivillige.

Vi håper du som leser dette tar ditt ansvar for å legge til rette for at dette skjer.

 

Hilsen
Styret i Eide og Omegn Fotballklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift