Styremøte #7 23.10.2019

Saker: 
50/19 Godkjenning av innkalling
51/19 Godkjenne møtereferat fra forrige styremøte
52/19 Orientering sportslig, sesongen 2019 og neste sesong
53/19 Orientering daglig drift
54/19 Orientering økonomi
55/19 Evaluering av sak angående trener i klubben
56/19 Eidehallen videre i Hustadvika kommune
57/19 Etterlevelse av styrende dokumenter
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift